Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 527/238/2004 z dnia 29 października 2004 roku

Zarządzenie Nr 527/238/2004 z dnia 29 października 2004 roku zmieniające zarządzenie Nr 342/53/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 528/239/2004 z dnia 29 października 2004 roku

Zarządzenie Nr 528/239/2004 z dnia 29 października 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graffiti do umieszczenia na betonowym ogrodzeniu, zlokalizowanym w sąsiedztwie ulicy Dąbrowskiego 7 w Rumi
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 529/240/2004 z dnia 29 października 2004 roku

Zarządzenie Nr 529/240/2004 z dnia 29 października 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/50/PN/IM/04 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na likwidację barier architektonicznych – przystosowanie dwóch sanitariatów dla niepełnosprawnych w SP Nr 6 w Rumi, przy ul. Sienkiewicza 30
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 524/235/2004 z dnia 19 października 2004 roku

Zarządzenie Nr 524/235/2004 z dnia 19 października 2004 roku w sprawie zamówienia publicznego nr ZP/341/46/PN/IM/04 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na poprawę dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt 1 : modernizacja I odcinka ulicy – od granicy z Gdynią – o długości 285,5 metrów ( od kM 0,10 + 20,00 do 0,4 + 05,50)
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 514/225/2004 z dnia 1 października 2004 roku

Zarządzenie Nr 514/225/2004 z dnia 1 października 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Nr ZP/341/47/PN/IM/04 prowadzonego w trybie przet5argu nieograniczonego na dobudowę dźwigu i przedsionka zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Rumi przy ul. Sienkiewicza 30
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 518/229/2004 z dnia 7 października 2004 roku

Zarządzenie Nr 518/229/2004 z dnia 7 października 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/44/PN/IM/04 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu zatoki autobusowej przy ul. Kamiennej w Rumi
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 517/228/2004 z dnia 6 października 2004 roku

Zarządzenie Nr 517/228/2004 z dnia 6 października 2004 roku zmieniające zarządzenie nr 342/53/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 521/232/2004 z dnia 15 października 2004 roku

Zarządzenie Nr 521/232/2004 z dnia 15 października 2004 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego udział Gminy Rumia we własności nieruchomości zabudowanej, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 516/227/2004 z dnia 1 października 2004 roku

Zarządzenie Nr 516/227/2004 z dnia 1 października 2004 roku zmieniające zarządzenie Nr 342/53/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 515/226/2004 z dnia 1 października 2004 roku

Zarządzenie Nr 515/226/2004 z dnia 1 października 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na likwidację barier architektonicznych – przystosowanie dwóch sanitariatów dla niepełnosprawnych w SP Nr 6 w Rumi przy ul. Sienkiewicza 30
2004-11-05 00:00:00