Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 15/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku

Zarządzenie Nr 15/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Urzędzie Miasta Rumi
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 35/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku

Zarządzenie Nr 35/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku zmieniające uchwałę Nr 969/62/2002 Zarządu Miasta Rumi z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych i budżetów jednostek budżetowych miasta Rumi na 2002 rok.
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 21/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku

Zarządzenie Nr 21/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Rumi.
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 22/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku

Zarządzenie Nr 22/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie udzielenia zamówienia w trybie „zamówienia z wolnej ręki”
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 19/2002 z dnia 13 grudnia 2002 roku

Zarządzenie Nr 19/2002 z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Rumia.
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 12/2002 z dnia 5 grudnia 2002 roku

Zarządzenie Nr 12/2002 z dnia 5 grudnia 2002 roku zmieniające uchwałę Nr 1117/210/2002 z dnia 30.10.2002r. Zarządu Miasta Rumi w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych modernizacji ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” do granicy miasta wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego z ul. Pomorska w Rumi
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 24/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku

Zarządzenie Nr 24/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie odroczenia p. Iwonie Kantowskiej terminu zapłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 30/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku

Zarządzenie Nr 30/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi.
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 34/2002 z dnia 18 grudnia 2002 roku w

Zarządzenie Nr 34/2002 z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Pani mgr. inż. Iwony Romanowskiej na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Rumia.
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 26/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku

Zarządzenie Nr 26/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie odroczenia p. Ryszardowi Łaga terminu zapłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2004-11-12 00:00:00