Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 288/253/2003 z dnia 30 grudnia 2003

Zarządzenie Nr 288/253/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniające zarządzenie Nr 95/60/2003 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych i budżetów jednostek budżetowych miasta Rumi na 2003 rok
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 272/237/2003 z dnia 2 grudnia 2003

Zarządzenie Nr 272/237/2003 z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalnych, stanowiący własność Gminy, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 275/240/2003 z dnia 15 grudnia 2003

Zarządzenie Nr 275/240/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku uchylające zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2002 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 274/239/2003 z dnia 4 grudnia 2003

Zarządzenie Nr 274/239/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rumi oraz Regulaminu Pracy komisji przetargowej
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 277/242/2003 z dnia 15 grudnia 2003

Zarządzenie Nr 277/242/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Rumi na 2004 rok
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 278/243/2003 z dnia 15 grudnia 2003

Zarządzenie Nr 278/243/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Nr ZP/341/36/PN/IM/03 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci cieplnej wraz z robotami towarzyszącymi do budynku Urzędu Miasta Rumi, firmie: Instalatorstwo Wod.Kan. i Centralnego Ogrzewania Roman Bujak, z siedzibą w 84-200, ul. Norwida 21
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 273/238/2003 z dnia 2 grudnia 2003

Zarządzenie Nr 273/238/2003 z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalnych, uzyskany z adaptacji strychu stanowiący własność Gminy, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 279/244/2003 z dnia 19 grudnia 2003

Zarządzenie Nr 279/244/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza miasta Rumi nr 209/174/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów pięćdziesięciolecia nadania Rumi praw miejskich
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 276/241/2003 z dnia 15 grudnia 2003

Zarządzenie Nr 276/241/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr 5/96 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 283/248/2003 z dnia 23 grudnia 2003

Zarządzenie Nr 283/248/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
2004-11-10 00:00:00