Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 416/127/2004 z dnia 1 czerwca 2004

Zarządzenie Nr 416/127/2004 z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału we współużytkowaniu wieczystym niezabudowanych nieruchomości
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 443/154/2004 z dnia 30 czerwca 2004

Zarządzenie Nr 443/154/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 423/134/2004 z dnia 8 czerwca 2004

Zarządzenie Nr 423/134/2004 z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 424/135/2004 z dnia 8 czerwca 2004

Zarządzenie Nr 424/135/2004 z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia

2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 417/128/2004 z dnia 2 czerwca 2004

Zarządzenie Nr 417/128/2004 z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej w części ul. Norwida w Rumi
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 425/136/2004 z dnia 8 czerwca 2004

Zarządzenie Nr 425/136/2004 z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót melioracyjnych na terenie miasta Rumi
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 420/131/2004 z dnia 7 czerwca 2004

Zarządzenie Nr 420/131/2004 z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/PN/IM/04 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowania zespołu rekreacyjno-sportowego przy ul 1 Maja w Rumi – etap III
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 418/129/2004 z dnia 3 czerwca 2004

Zarządzenie Nr 418/129/2004 z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wieloczęściowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac interwencyjnych mających na celu pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 422/133/2004 z dnia 8 czerwca 2004

Zarządzenie Nr 422/133/2004 z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalnych, stanowiący własność Gminy, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 421/132/2004 z dnia 8 czerwca 2004

Zarządzenie Nr 421/132/2004 z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w niektórych Obwodowych Komisjach Wyborczych w Rumi
2004-11-08 00:00:00