Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 315/26/2004 z dnia 12 lutego 2004

Zarządzenie Nr 315/26/2004 z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i towarzyszących związanych z adaptacją pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta Rumi, Rumia ul. Sobieskiego 7 przeznaczonych na Biuro Obsługi Klienta
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 319/30/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku

Zarządzenie Nr 319/30/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/04/PN/IM/04 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zadaszonej sceny w Parku przy ul. Stoczniowców/Filtrowej w Rumi w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, drogowych, odwodnienia obiektu oraz wycinki drzewostanu kolidującego z budową firmie: „BOB-ROLLO” Sp. z o.o. 84-230 Rumia, ul. Młyńska 8.

2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 313/24/2004 z dnia 9 lutego 2004 roku

Zarządzenie Nr 313/24/2004 z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie zasad wspierania zmiany systemów grzewczych na bardziej przyjazne środowisku
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 318a/29/2004 z dnia 23 lutego 2004

Zarządzenie Nr 318a/29/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności dla inwestycji „Modernizacja ul. Dąbrowskiego w Rumi”.

2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 308/19/2004 z dnia 4 lutego 2004 roku

Zarządzenie Nr 308/19/2004 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej do stosowania w miejskich jednostkach organizacyjnych
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 307/18/2004 z dnia 3 lutego 2004 roku

Zarządzenie Nr 307/18/2004 z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie powołania komisji do przyjęci dokumentacji Straży Miejskiej w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 306/17/2004 z dnia 2 lutego 2004 roku

Zarządzenie Nr 306/17/2004 z dnia 2 lutego 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego do wyceny gruntów i lokali

2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 316/27/2004 z dnia 18 lutego 2004 roku

Zarządzenie Nr 316/27/2004 z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie studium wykonalności dla inwestycji „Modernizacja ul. Dąbrowskiego w Rumi”
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 314/25/2004 z dnia 12 lutego 2004

Zarządzenie Nr 314/25/2004 z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie wytyczenia zadań w zakresie ochrony ludności – obrony cywilnej w Mieście Rumi w 2004 roku
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 312/23/2004 z dnia 9 lutego 2004 roku

Zarządzenie Nr 312/23/2004 z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie zaopiniowania planu gospodarki odpadami dla powiatu wejherowskiego na lata 2004-2011.
2004-11-10 00:00:00