Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 908/322/2005 z dnia 28 października 2005 roku

W sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu.

2005-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 904/318/2005 z dnia 27 października 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 907/321/2005 z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  nr ZP/341/57/PN/IM/05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ogrodzenia terenu Skate Park przy ul. Krzywoustego w Rumi.

2005-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 906/320/2005 z dnia 28 października 2005 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości

2005-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 905/319/2005 z dnia 28 października 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 903/317/2005 z dnia 26 października 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Rumi (etap Biała Rzeka) - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dzielnicy Biała Rzeka – Etap I w rejonie ulic: Grunwaldzka – Kosynierów – Dolna (przetarg 2)

2005-11-04 00:00:00
Zarzadzenie Nr 899/313/2005 z dnia 21 października 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie akcji zimowej dotyczącej jezdni, chodników i parkingów na terenie Gminy Rumia.

2005-10-28 00:00:00
Zarządzenie Nr 900/314/2005 z dnia 24 października 2005 roku

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację  zadania pt. „Columbarium na Cmentarzu Komunalnym w Rumi – Etap I ( przetarg 2).

2005-10-28 00:00:00
Zarządzenie Nr 901/315/2005 z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w Rumi (etap Biała Rzeka –sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dzielnicy Biała Rzeka – Etap I w rejonie ulic: Grunwaldzka – Kosynierów – Dolna).

2005-10-28 00:00:00
Zarządzenie Nr 902/316/2005 z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

2005-10-28 00:00:00