Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIV/579/2006 z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rumia

2006-10-05 00:00:00
Uchwała Nr LIV/574/2006 z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta.

2006-10-05 00:00:00
Uchwała Nr LIV/575/2006 z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

2006-10-05 00:00:00
Uchwała Nr LIV/581/2006 z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania „Stypendium – szansa na maturę” w roku szkolnym 2006/2007

2006-10-05 00:00:00
Uchwała Nr LIV/580/2006 z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do realizacji projektu „Stypendium – szansa na maturę” w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006

2006-10-05 00:00:00
Uchwała Nr LIV/578/2006 z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Śląskiej.

2006-10-05 00:00:00
Uchwała Nr LIV/573/2006 z dnia 28 września 2006 roku

zmieniająca uchwałę Nr X/89/2003 Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi

2006-10-05 00:00:00
Uchwała Nr LIV/577/2006 z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego "Wgórze Markowca"

2006-10-05 00:00:00
Uchwała Nr LIV/576/2006 z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miejską Rumia od Polskich Kolei Państwowych S.A. lokali mieszkalnych wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącyumi obiektami infrastruktury technicznej

2006-10-05 00:00:00
Uchwała Nr LIV/571/2006 z dnia 28 września 2006 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/464/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2006 rok.

2006-10-05 00:00:00