Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
40. Zarządzenie Nr 746/160/2005 z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie zespołu rekreacyjno- sportowego przy ul. 1 Maja w Rumi - etap IV.

2005-06-03 00:00:00
38. Zarządzenie Nr 744/158/2005 z dnia 31 maja 2005 roku

zmieniające zarządzenie Nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-06-03 00:00:00
41. Zarządzenie Nr 747/161/2005 z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi

2005-06-03 00:00:00
39. Zarządzenie Nr 745/159/2005 z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Rumia przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2005-06-03 00:00:00
37. Zarządzenie Nr 743/157/2005 z dnia 30 maja 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Kryta pływalnia przy Gimnazjum nr 1 w Rumi”.

2005-06-03 00:00:00
36. Zarządzenie Nr 742/156/2005 z dnia 27 maja 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-05-31 00:00:00
34. Zarządzenie Nr 740/154/2005 z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  realizację programu pt.:  „Poprawa bezpieczeństwa w Rumi poprzez budowę systemu monitoringu – etap I”.

2005-05-27 00:00:00
33. Zarządzenie Nr 739/153/2005 z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz docieplenie dachu w Szkole Podstawowej  Nr 1 przy ul. Kościelnej w Rumi – przetarg 2.

2005-05-27 00:00:00
35. Zarządzenie Nr 741/155/2005 z dnia 27 maja 2005 roku

W sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne – w celu  zakwalifikowania ich do zniszczenia oraz aktualizacji nadanych klauzul tajności.

2005-05-27 00:00:00
32. Zarządzenie Nr 738/152/2005 z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zawadzkiego w Rumi na odcinku od wlotu do rzeki  Zagórska Struga do studni D7 wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach.

2005-05-27 00:00:00