Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr L/714/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta Rumi.

2016-10-26 11:26:55
Uchwała Nr L/710/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2002 roku

zmieniająca uchwałę nr XLIX/701/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia pomocy osobie pochodzenia polskiego z Kazachstanu.

2016-10-04 12:21:20
Uchwała Nr L/713/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Miasta Rumi

2016-10-04 11:34:16
Uchwała Nr L/715/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.

2015-09-25 12:33:31
Uchwała Nr L/712/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2002 roku

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Rumi dodatku specjalnego.

2015-09-25 12:27:00
Uchwała Nr L/711/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2002 roku

zmieniająca uchwałę nr VI/46/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

2015-09-25 12:23:33
Uchwała Nr L/709/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2002 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

2015-09-25 12:21:29
Uchwała Nr L/708/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Młyńskiej w Rumi.

2015-09-25 12:20:22
Uchwała Nr L/707/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2002 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rumi dla fragmentu znajdującego się w rejonie ulic Irysowej, Makowej i Narcyzowej oraz Różanej.

2015-09-25 12:19:32
Uchwała Nr L/706/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2002 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie modernizacji węzła ciepłowniczego w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Rodziewiczówny w Rumi.

2015-09-25 12:18:30