Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LI/539/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Rumi.

2006-06-30 00:00:00
Uchwała Nr LI/548/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku

zmieniająca  uchwałę Nr XXII/243/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Rumi.

2006-06-30 00:00:00
Uchwała Nr LI/549/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2006-06-29 00:00:00
Uchwała Nr LI/537/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, Towarową i Pułkownika Dąbka, do granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i gminą Reda   na fragmentach  oznaczonym symbolem 45.MU2 i 62.MU2.

2006-06-29 00:00:00
Uchwała Nr LI/542/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rumi Nr XL/431/2005 zatwierdzającej statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

2006-06-29 00:00:00
Uchwała nr LI/543/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na przystankach autobusowych.

2006-06-29 00:00:00
Uchwała Nr LI/540/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Rumi.

2006-06-29 00:00:00
Uchwała nr LI/535/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku

zmieniająca uchwałę nr XLV/464/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2006 rok.

2006-06-29 00:00:00
Uchwała Nr LI/538/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  dla obszaru położonego w granicach administracyjnych miasta Rumi.

2006-06-29 00:00:00
Uchwała Nr LI/546/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Rumi  

2006-06-29 00:00:00