Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 657/71/2005 z dnia 25 marca 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów na potrzeby Urzędu Miasta Rumi w roku 2005.

2005-04-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 654/68/2005 z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów na potrzeby Urzędu Miasta w Rumi w 2005 roku.

2005-04-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 667/82/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie okreslenia zasad opracowania kart usług i powołania zespołu ds. wdrażania zadania "opracowanie opisu usług świadczonych w gminie" w ramach akcji masowej "Przejrzysta Polska"

2005-04-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 665/79/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/09/PN/Or./05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sanitariatów parteru i piętra w Urzędzie Miasta Rumi

2005-04-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 659/73/2005 z dnia 29 marca 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Nr ZP/341/08/PN/PGMOŚ/05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na transport, posadzenie i pielęgnację kwiatów na rabatach, w gazonach i kwiatonach na terenie miasta Rumi

2005-04-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 666/80/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie określenia zasad opracowania Procedur i powołania zespołu ds. wdrażania zadania "Identyfikacja w urzedzie kluczowych procesów i przygotowania ich procedur" w ramach akcji masowej "Przejrzysta Polska"

2005-04-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 668/82/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert  na realizacje zadań własnych Gminy Rumia w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej.

2005-04-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 656/70/2005 z dnia 25 marca 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ulicy Jodłowej w Rumi.

2005-04-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 660/74/2005 z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dociepleniem  ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji /890,90 m²/ oraz docieplenia dachu /633,70 m²/ Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Górnicza 19 w Rumi.

2005-04-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 661/75/2005 z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę urządzeń do systemu bezpośredniego monitorowania miejsc publicznych w Rumi.

2005-04-01 00:00:00