Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XV/223/2011 Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2015-02-03 15:48:56
Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Rumia do Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”
2015-02-03 15:47:35
Uchwała Nr V/32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej
opłaty
2015-02-03 15:46:50
Uchwała Nr V/31/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi na 2015 rok
2015-02-03 14:47:42
Uchwała Nr V/30/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2015 rok
2015-02-03 14:40:26
Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi na 2015 rok
2015-02-03 14:36:35
Uchwała Nr V/28/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi na 2015 rok
2015-02-03 14:35:10
Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2015 rok
2015-02-03 14:33:16
Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na 2015 rok
2015-02-03 14:20:32
Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2015 rok
2015-02-03 14:19:11