Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIX/525/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do partnerstwa w Wojewódzkim Programie Wspierania Rozwoju Gospodarczego i Tworzenia  Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu „Gryf”, koordynowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

2006-05-09 00:00:00
Uchwała Nr XLIX/516/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi

2006-05-08 00:00:00
Uchwała Nr XLIX/518/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę nr XLV/464/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2006 rok.

2006-05-08 00:00:00
Uchwała Nr XLIX/522/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zamiany nieruchomości.

2006-05-08 00:00:00
Uchwała Nr XLIX/517/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi absolutorium za 2005 rok.

2006-05-08 00:00:00
Uchwała Nr XLIX/523/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego.

2006-05-08 00:00:00
Uchwała Nr XLIX/519/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę Nr X/89/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi

2006-05-05 00:00:00
Uchwała Nr XLIX/520/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

2006-05-05 00:00:00
Uchwała Nr XLIX/524/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmian w podziale miasta Rumi na obwody głosowania.

2006-05-05 00:00:00
Uchwała Nr XLIX/521/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla parku nad Zagórską Strugą w rejonie ul. Mickiewicza, Dąbrowskiego, Wybickiego i
Starowiejskiej.

2006-05-05 00:00:00