Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVIII/399/2005 z dnia 24 maja 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XII/110/2003 Rady Miejskiej Rumi w sprawie wyrażenia zgody na budowę basenu pływackiego przy Gimnazjum Nr 1 w Rumi ul. Rodziewiczówny 10

2005-05-27 00:00:00
Uchwała nr XXXVIII/400/2005 z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta

2005-05-27 00:00:00
Uchwała Nr XXXVIII/398/2005 z dnia 24 maja 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/350/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2005 rok

2005-05-27 00:00:00
Uchwała Nr XXXVIII/405/2005 z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Rumia a Miastem Dęblin.

2005-05-27 00:00:00
Uchwała Nr XXXVIII/397/2005 z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie przyjęcia Loklanego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Rumi

2005-05-27 00:00:00
Uchwała Nr XXXVIII/404/2005 z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

2005-05-27 00:00:00
Uchwała Nr XXXVIII/403/2005 z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2005-05-27 00:00:00
Uchwała Nr XXXVIII/402/2005 z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania "Stypednium w celu Realizacji potrzeb Edukacyjnych Uczniów Finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa"

2005-05-27 00:00:00
Uchwała Nr XXXVIII/406/2005 z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/356/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do realizacji projektu pod nazwą "Regionalne Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej" w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozowju Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.3, Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemta B, Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych.

2005-05-27 00:00:00
Uchwała Nr XXXVIII/401/2005 z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2005/2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozowju Regionalnego na lata 2004-2006"

2005-05-27 00:00:00