Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI/100/2003 z dnia 29 maja 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XI/106/2003 z dnia 29 maja 2003 roku

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Rumi za osiagnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XI/102/2003 z dnia 29 maja 2003 roku

w sprawie uzgodnienia wartości 1 punktu w złotych, stanowiącego podstawę ustalenia wynagrodzenia dla pracowników, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia
2004-09-21 00:00:00
uchwała Nr XI/105/2003 z dnia 29 maja 2003 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych, prowadzonych przez Gminę Rumia, na stanowiskach administracyjno-obsługowych
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XI/98/2003 z dnia 29 maja 2003 roku

zmieniająca uchwałę Nr VIII/78/2003 RAdy Miejskiej Rumi z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2003 rok
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XI/99/2003 z dnia 29 maja 2003 roku

w sprawiwe wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rumia od Pana Wacława Sewastianowicza jego udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Rumia Spółka z organiczoną odpowiedzialnością
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XI/104/2003 z dnia 29 maja 2003 roku

w sprawie uzgodnienia wartości 1 punktu w złotych, stanowiącego podstawę ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych Gminy Rumia
2004-09-21 00:00:00
Uchwała nr XI/103/2003 z dnia 29 maja 2003 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XI/101/2003 z dnia 29 maja 2003 roku

zmieniająca uchwałę Nr LV/584/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla układu komunikacyjnego ulic Kosynierów, Gdańskiej i Dębogórskiej
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XI/107/2003 z dnia 29 maja 2003 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi
2004-09-21 00:00:00