Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/91/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Miasta Rumi z Zarządem Powiatu Wejherowskiego na przejęcie spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, znajdujacymi sie w granicach administracyjnych miasta Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr X/90/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr X/92/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

zmieniajaca uchwałę Nr LV/584/98 Rady Miejskiej Rumi w sprawie przystąpienia do zmian w iejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla układu komunikacyjnegi ulic Kosynierów, Gdańskiej i Dębogórskiej
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr X/89/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi

2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr X/97/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Samorządowemu Nr 5 w Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr X/96/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego z organami administracji publicznej na rzecz budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr X/95/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia w drodze darowizny, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr X/94/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr X/93/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia
2004-09-22 00:00:00