Miejski Dom Kultury 

 
 

Miejski Dom Kultury
Ul. Mickiewicza 19
84-230 Rumia
tel. 058 671-07-37

Dyrektor
Agnieszka Skawińska

Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania poprzez sztukę, edukacji kulturalnej, turystyki oraz zbieractwa i kompletowania dokumentów historycznych oraz wytworów kultury materialnej dotyczących miasta i regionu.

Swoje zadania Dom Kultury realizuje przede wszystkim poprzez:

1/ organizowanie imprez własnych i zleconych,
2/ rozwijanie i pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców miasta,
3/ organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
4/ gromadzenie, dokumentowanie , tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
5/ tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
6/ współpracę z ośrodkami polonijnymi,
7/wspołpracę z punktami informacji turystycznej
8/ kompletowanie zbiorów dokumentów historycznych i wytworów kultury materialnej dotyczących miasta i regionu,
9/ współpracę z organizacjami społecznymi,
10/ tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
11/ współpracę z ośrodkami kultury, oświaty i parafiami działającymi na terenie miasta.

 

Liczba odwiedzin : 3504
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2003-08-14 00:00:00
Czas publikacji: 2017-07-20 09:39:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak