Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/667/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 marca 2002 roku

w sprawie skargi Pana J. P. na uchwałę nr XL/587/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 października 2001 roku, wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, sygn. Akt II SA/Gd 369/02.

2016-10-04 12:48:37
Uchwała Nr XLVI/677/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2002 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość stanowiącą współwłasność J. D. i J. D.

2016-10-04 12:44:34
Uchwała Nr XLVI/680/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Miasta Rumi.

2016-10-04 12:27:41
Uchwała Nr XLVI/682/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2002 roku

w sprawie skargi Regionalnego Stowarzyszenia Ekologicznego z siedzibą w Wejherowie na uchwałę nr XL/587/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 października 2001 roku, wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, sygnatura akt II SA/Gd 366/02.

2015-09-25 11:15:48
Uchwała Nr XLVI/681/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.

2015-09-25 11:13:34
Uchwała Nr XLVI/676/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2002 roku

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia.

2015-09-25 11:06:23
Uchwała Nr XLVI/675/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2002 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Rumia na nieruchomość stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.

2015-09-25 11:05:21
Uchwała Nr XLVI/674/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2002 roku

w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Janowo”.

2015-09-25 11:04:04
Uchwała Nr XLV/668/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 marca 2002 roku

w sprawie skargi Pani M. P. na uchwałę nr XL/587/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 października 2001 roku, wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, sygn. Akt II SA/Gd 368/02.

2015-09-25 11:01:50
Uchwała Nr XLV/666/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 marca 2002 roku

w sprawie skargi Pana R. R. na uchwałę nr XL/587/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 października 2001 roku, wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, sygn. Akt II SA/Gd 367/02.

2015-09-25 10:57:10