Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI/378/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Rumi

2005-04-07 00:00:00
Uchwała Nr XXXVI/381/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie określenia zasad korzystania z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rumia

2005-04-07 00:00:00
Uchwała Nr XXXVI/379/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/350/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumia na 2005 rok

2005-04-07 00:00:00
Uchwała Nr XXXVI/384/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do wspólnej realizacji projektu, w ramach Sektorowego Programu Opercayjnego Rozwój Zasobów Ludzkich z Powiatowym Urzędem Parcy w Wejherowie, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

2005-04-07 00:00:00
Uchwała Nr XXXVI/382/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

2005-04-07 00:00:00
Uchwała Nr XXXVI/383/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ulicy Partyzantów

2005-04-07 00:00:00
Uchwała Nr XXXVI/380/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rumi

2005-04-07 00:00:00
Uchwała Nr XXXVI/377/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do partnerstwa w Wojewódzkim Programie Wspierania Rozowju Gospodarczego i Tworzenia Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystywanie Tradycji i zasobów Przyrodniczych Regionu "Gryf", koordynowanego przez Wojewódzki Urząd Parcy w Gdańsku

2005-04-07 00:00:00