Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/373/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2005 rok, stanowiacego wykonanie postanowień uchwały Nr XXXIII/336/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu Rozowju Kultury Miasta Rumi w latach 2005-2012"

2005-02-28 00:00:00
Uchwała Nr XXXV/371/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy

2005-02-28 00:00:00
Uchwała XXXV/374/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rumia

2005-02-28 00:00:00
Uchwała Nr XXXV/375/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie przyjęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta Rumi

2005-02-28 00:00:00
Uchwała Nr XXXV/370/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy między Gminą Miasta Rumi a Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie projektu w ramach Europejksiego Funduszu Rozowju Regionalnego pt. "Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi".

2005-02-28 00:00:00
Uchwała Nr XXXV/376/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi

2005-02-28 00:00:00
Uchwała Nr XXXV/372/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2005 rok, stanowiącego wykonanie postanowień Uchwały Nr XXXIII/337/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu Rozowju Sportu i Rekreacji w Rumi w latach 2005-2012"

2005-02-28 00:00:00
Uchwała Nr XXXV/368/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji Polityki Gospodarczej i Rozowju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi

2005-02-28 00:00:00
Uchwała Nr XXXV/369/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/350/2004 Rady Miejskiej Rumi  z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2005 rok

2005-02-28 00:00:00