Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-01-11 07:36:55
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka

2018-12-07 13:04:35
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-11-09 13:14:05
Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r., dla strefy D18.U1 w rejonie ul. Zbychowskiej.

2018-11-08 13:30:55
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-10-05 12:12:12
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXVC/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref A5.U i A7.UO

2018-10-05 12:09:54
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXIII/413/2017 z dnia 30.03.2017r. w rejonie ul. Kościelnej

2018-10-04 15:02:04
ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIV/232/2016 z dnia 19 maja 2016r., dla obszaru w rejonie ul. Torfowej

2018-10-02 08:52:18
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: - projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MN,MW,U1 w rejonie ul. Reja, -zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” dla stref 1.MN/MW, 2.MN/MW, 3.MW/U i części strefy 34.KDD wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

2018-09-14 09:44:26
Ogłoszenie Burmistrza miasta Rumi o przyjęciu dokumentu zmiany mpzp uchwalonego uchwałą XXV/247/2016 dla stref D24.MN,U, D31.U i D022.KD oraz zmiany mpzp zwanego Ceynowy

2018-09-03 15:39:52