Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: -w rejonie ul. Targowej, -dla strefy 09M w rejonie ul. Piłsudskiego, -w rejonie ul. Lipowej, Mostowej oraz Topolowej

2019-03-12 13:26:20
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Świętojańskiej, ul. Warszawskiej, ul. 3 Maja i ul. Gdańskiej

2019-03-12 13:21:37
ogłoszenie Burmistrza miasta Rumi o przyjęciu dokumentu mpzp w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców - ETAP II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-03-08 13:02:37
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Husarskiej

2019-03-08 12:56:07
ogłoszenie Burmistrza miasta Rumi o przyjęciu dokumentu Mpzp w rejonie ul. Łokietka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-02-04 14:07:50
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - w rejonie ul. Młyńskiej i Źródlanej; - w rejonie ul. Warszawskiej, ul. Wileńskiej, ul. Gdańskiej i ul. H. Dąbrowskiego

2019-01-30 10:19:04
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIV/232/2016 z dnia 19 maja 2016r., dla obszaru w rejonie ul. Torfowej

2019-01-30 09:45:37
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka

2018-12-07 13:04:35
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-11-09 13:14:05
Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r., dla strefy D18.U1 w rejonie ul. Zbychowskiej.

2018-11-08 13:30:55