Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIV/664/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi.

2015-09-25 10:54:09
Uchwała Nr XLIV/662/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się pomiędzy ul. Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, Towarową i Pułkownika Dąbka, do granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i gminą Reda.

2015-09-25 10:52:34
Uchwała Nr XLIV/665/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 roku

zmieniająca uchwałę nr XLI/609/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2015-08-24 13:19:51
Uchwała Nr XLIV/663/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miasta Rumi w rejonie ulic Topolowej i Jarzębinowej.

2015-08-24 13:17:09
Uchwała Nr XLIV/661/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Wejherowie w sprawie dofinansowania przez Gminę Rumia wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji.

2015-08-24 13:09:41
Uchwała Nr XLIV/660/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie określenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Uchwały Nr XXXI/320/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 stycznia 2001 r. o założeniach polityki oświatowej.

2015-08-24 12:58:45
Uchwała Nr XLIV/659/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/320/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 stycznia 2001 r. o założeniach polityki oświatowej Miasta Rumia.

2015-08-24 12:45:05
Uchwała Nr XLIV/658/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2002 rok.

2015-08-24 12:44:05
Uchwała Nr XLIV/657/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLI/602/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nie objęte opłatą skarbową i ustalenia jej wysokości.

2015-08-24 12:43:20
Uchwała Nr XLIV/656/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2002 rok.

2015-08-24 12:41:57