Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1235/279/2006 z dnia 29 września 2006 roku

zmieniające Zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-10-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 1234/278/2006 z dnia 28 września 2006 roku

zmieniające zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

2006-10-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 1233/277/2006 z dnia 25 września 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/47/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w części ulicy Świętojańskiej w Rumi

2006-09-29 00:00:00
Zarządzenie Nr 1232/276/2006 z dnia 22 września 2006 roku

w sprawie ustalenia cen, opłat i stawek bazowych za korzystanie z miejskich obiektów sportowych oraz urządzeń wraz z cennikiem usług hotelowych

2006-09-26 00:00:00
Zarządzenie Nr 1231/275/2006 z dnia 20 września 2006 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Rumi.

2006-09-22 00:00:00
Zarządzenie Nr 1230/274/2006 z dnia 20 września 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/36/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia Skate Parku w Rumi.

2006-09-21 00:00:00
Zarządzenie Nr 1229/273/2006 z dnia 19 września 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/31/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla ulicy Partyzantów w Rumi, na odcinku od ul. I Dywizji Wojska Polskiego do ul. Torfowej w wersji tradycyjnej ( pisemnej) oraz  elektronicznej (na nośnikach elektronicznych).

2006-09-21 00:00:00
Zarządzenie Nr 1228/272//2006 z dnia 19 września 2006 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczona do dzierżawy w formie bezprzetargowej

2006-09-21 00:00:00
Zarządzenie Nr 1227/271/2006 z dnia 15 września 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 Euro na bankową obsługę budżetu gminy Rumia wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

2006-09-18 00:00:00
Zarządzenie Nr 1225/269/2006 z dnia 15 września 2006 roku

w sprawie powołania Komisji doradczej

2006-09-18 00:00:00