Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1202/246/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

zmieniające zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia         4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-09-06 00:00:00
Zarządzenie Nr 1200/244/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 roku

                                   
w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ulicy Dąbrowskiego w Rumi  na odcinku od rzeki Zagórzanki do posesji przy ul. Dąbrowskiego 18 włącznie.

2006-08-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 1199/243/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 1199/243/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 roku
2006-08-30 00:00:00
Wpisz temat

Wpisz temat
2006-08-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 1201/245/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 388/99/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Rumi

2006-08-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 1198/242/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Kosynierów w Rumi (odcinek od istniejącego ronda HM  0+00,00 do HM 7+40,50)

2006-08-28 00:00:00
Zarządzenie Nr 1196/240/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 roku

w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego  nr  ZP/341/50/PN/IM/06 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowania boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej 10 w Rumi.

2006-08-28 00:00:00
Zarządzenie Nr 1197/241/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/43/PN/Or/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy i modernizacji instalacji wewnętrznych elektrycznych w budynku Urzędu Miasta – etap I – przebudowa i modernizacja parteru - przetarg 2.

2006-08-28 00:00:00
Zarządzenie Nr 1195/239/2006 z dnia 22 sierpnia 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/04/ZOC/GNR/06 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonywanie prac geodezyjnych związanych z podziałami i  połączeniami działek oraz wskazaniami granic i rozgraniczeniami na terenie Gminy w roku 2006.

2006-08-23 00:00:00
Zarządzenie Nr 1192/236/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/44/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia i montażem bram wjazdowych do Fabryki Urządzeń Okrętowych od strony odcinka ul. Rybaków w Rumi (przetarg2).

2006-08-22 00:00:00