Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż przyjmuje dokumenty doręczane elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: link

adres skrzynki    /MOPSRUMIA/SkrytkaESP

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

1) dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.

2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB.

3) załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

4) formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.180)


Akceptowane formaty załączników to:
DOC, DOCX, GIF, JPG, ODS, ODT, PDF, PNG, RTF, SVG, TIF, TXT, XLS, XLSX, XML.

 

Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Gajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Gajewska
Czas wytworzenia: 2019-02-11 14:32:49
Czas publikacji: 2019-02-11 14:32:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak