Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1098/142/2006 z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie odwołania Pani Ewy Godłowskiej – Fornalczyk z funkcji dyrektora „Iskierki” przedszkola nr 5 w Rumi

2006-06-22 00:00:00
Zarządzenie Nr 1102/146/2006 z dnia 31 maja 2006 roku

w sprawie obniżenia czynszu najmu za lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Rumia

2006-06-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 1103/147/2006 z dnia 31 maja 2006 roku

w sprawie obniżenia czynszu najmu za lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Rumia

2006-06-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 1100/144/2006 z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  nr ZP/341/24/PN/IN/06 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego 29 w Rumi.

2006-06-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 1101/145/2006 z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót melioracyjnych w celu utrzymania drożności rowów melioracyjnych.

2006-06-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 1094/138/2006 z dnia 29 maja 2006 roku

zmieniające Zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-06-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 1101/145/2006 z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót melioracyjnych w celu utrzymania drożności rowów melioracyjnych.

2006-06-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 1093/137/2006 z dnia 25 maja 2006 roku

zmieniające Zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-06-01 00:00:00
Zarządzenie Nr 1099/143/2006 z dnia 30 maja 2006 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej

2006-05-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 1090/134/2006 z dnia 24 maja 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Abrahama w Rumi( przetarg II).

2006-05-30 00:00:00