Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 3/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie unieważnienia postępowania pn. „Przebudowa rowu granicznego L3-14 na granicy miast Rumi i Redy, pomiędzy wylotem kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej a przepustem pod ul. Kosynierów w Rumi”.

2018-12-12 14:33:29
Zarządzenie Nr 15/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych.

2018-12-12 13:53:23
Zarzadzenie Nr 7/7/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2018-12-05 14:27:47
Zarządzenie Nr 4/4//2018 z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2018 rok.

2018-12-05 14:06:44
Zarządzenie Nr 8/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi, w rejonie ul. Artura Grottgera, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 

2018-12-05 13:51:11
Zarządzenie Nr 10/10/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu: „Ja w Internecie „Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura. (umowa nr POPC 03.01.00-00-053/17-00).

2018-12-05 13:46:20
Zarządzenie Nr 9/9/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie unieważnienia postępowania pn.: „Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz  z oprogramowaniem” w ramach projektu: „Ja w Internecie „Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura (umowa nr POPC 03.01.00-00-053/17-00).

2018-12-05 13:43:05
Zarządzenie Nr 1/1/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

2018-11-28 15:26:37