Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIV/358/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XV/164/2003  Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rumia – bezpieczne miasto”

2005-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XXXIV/354/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/324/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do realizacji Programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozowju Regionalnego na lata 2004-2006

2005-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XXXIV/355/2005 z dnia 27 styucznia 2005 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2005 rok stanowiącego wykonanie postanowień uchwały Nr XXXII/325/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcioa "Strategii rozwoju oświaty Miasta Rumi na lata 2004-2010"

2005-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XXXIV/357/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku na dofinansowanie przez Gminę Rumia w 2005 roku wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji

2005-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XXXIV/363/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miejskiej Rumi

2005-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XXXIV/362/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Rozowju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi

2005-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XXXIV/351/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/351/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku
2005-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XXXIV/359/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu "Rumia - bezpieczne miasto"

2005-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XXXIV/352/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/294/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki Nr 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9, 163/1 i 163/2 obręb Nr 19 przy ul. Sobieskiego w Rumi

2005-01-31 00:00:00
Uchwała Nr XXXIV/364/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi

2005-01-31 00:00:00