Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rowu melioracyjnego z ujściem do kanału Konitop z syfonem melioracyjnym na trasie rowu, na dz. nr: 49/2, 49/3, obr. 06 oraz 3/1, 3/7, 3/8, obr. 13, na obszarze wyznaczonym na mapie w skali 1:2000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2018-12-17 16:50:15
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV, przy ul. Płk. Dąbka na dz. nr: 353/1, 349, 346, obr. 10 w Rumi, na obszarze wyznaczonym na mapie w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2018-10-30 11:30:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie magistrali ciepłowniczej 2xDN500 oraz budowie tymczasowej sieci preizolowanej przy ulicy Dąbrowskiego i Stoczniowców (na dz. nr: 31/9, 31/3 100, obr. 15 i 56/6, 85/5, 85/17, 85/16, 85/3 obr. 16 w Rumi)

2018-10-25 10:26:00
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych i budynku wielofunkcyjnego przy ul. Dąbrowskiego, na działkach nr: 3/32, 3/40, 30/6, 31/3, 31/4, 58/6, 58/9, 58/12, 58/13, 58/14, 59/19, 59/20, 99, obr. 15 w Rumi, na obszarze wyznaczonym na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2018-10-23 14:01:56
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej NN-0,4 kV oraz latarni w ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego, na dz. nr: 88/1, 79/1 i 77/1, obr. 3, na obszarze wyznaczonym na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2018-10-22 16:13:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rowu melioracyjnego z ujściem do kanału Konitop z syfonem melioracyjnym na trasie rowu.

2018-10-22 11:45:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie i rozbiórce elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV relacji GPZ-Rumia – T-4154 Rumia Dąbrowskiego.

2018-10-16 15:24:49
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie i rozbiórce elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV relacji GPZ-Rumia – T- 4154 Rumia Dąbrowskiego, na działkach nr: 61/5, 60/12, 60/22 60/25, 60/26, 61/2, 61/7, 62/3, 62/5, 63/5, 67/5, 67/8, 68/4, 69/2, 69/5, obr. 15 w Rumi.

2018-10-16 10:51:44
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbiórce i budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrowskiego w Rumi, na dz. nr: 59/21, 59/22, 59/14, 55/5, 54/6 oraz 99 obr. 15, na obszarze wyznaczonym na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2018-10-16 10:45:25
Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego, polegającej na: przebudowie skrzyżowania DK nr 6 z ul. Kombatantów o dodatkowe relacje w lewo z i do ul. Sobieskiego wraz z budową jednokierunkowego wyjazdu z terenu inwestycji, z ruchem sterowanym akomodacyjną sygnalizacją świetlną, umożliwiającą wyjazd w kierunku Gdyni i Redy, dwuetapowe przejście dla pieszych o rozsuniętej osi ciągu pieszego przez jezdnie ul. Sobieskiego, na dz. nr: 21/8, 21/6, 22/4 i 375/2, obr. 19

2018-10-12 09:00:15