Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr II/24/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w rejonie „Góry Markowca” etap I

2019-01-21 15:08:10
Uchwała Nr II/42/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Rumi.

2018-12-19 11:18:59
Uchwała Nr II/41/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2019

2018-12-19 11:18:00
Uchwała Nr II/40/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany nazwy fragmentu ulicy na terenie miasta Rumi

2018-12-19 11:17:09
Uchwała Nr II/39/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Rumi

2018-12-19 11:16:06
Uchwała Nr II/38/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2018-12-19 11:15:06
Uchwała Nr II/37/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2018-12-19 11:13:57
Uchwała Nr II/36/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”

2018-12-19 11:11:24
Uchwała Nr II/35/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2018-12-19 11:09:01
Uchwała Nr II/34/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Rumskiej Rady Seniorów

2018-12-19 11:08:12