Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 2017/414/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2018-12-12 15:17:00
Zarządzenie Nr 2039/416/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu: „Ja w Internecie „Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura.

2018-12-12 15:04:28
Zarządzenie Nr 2032/409/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2018 rok.

2018-12-12 14:49:02
Zarządzenie Nr 2019/396/2018/A z dnia 5 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu pn. „Obsługa eksploatacyjna i bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta Rumi w 2018 r.”

2018-12-05 14:00:46
Zarządzenie Nr 2023/400/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego garaż stanowiący  własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym.

2018-11-22 14:20:08
Zarządzenie Nr 2017/404/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2018-11-22 14:07:45
Zarządzenie Nr 2024/401/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu: „Ja w Internecie „Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura. (umowa nr POPC 03.01.00-00-053/17-00).

2018-11-22 13:58:16
Zarządzenie Nr 2030/407/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok.

2018-11-22 13:48:47
Zarządzenie Nr 2028/405/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi przy  ul. Stoczniowców 6 wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie”.

 

2018-11-22 13:34:45
Zarządzenie Nr 2029/406/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

2018-11-22 13:14:56