Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 958/2/2006 z dnia 2 stycznia 2006 roku

     w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Rumia.

2006-02-23 00:00:00
Zarządzenie Nr 981/25/2006 z dnia 27 stycznia 2006 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-02-06 00:00:00
Zarządzenie Nr 980/24/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

2006-02-06 00:00:00
Zarządzenie Nr 986/30/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 954/368/2005 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie  podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2006 roku

2006-02-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 985/29/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku

w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych stosowanym przez gminne jednostki organizacyjne w Rumi.

2006-01-31 00:00:00
Zarządzenie Nr 984/28/2006 z dnia 27 stycznia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych ustalonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z póź. zm.) symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach trzeciego i czwartego rzędu.
2006-01-31 00:00:00
Zarządzenie Nr 979/23/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku

  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  nr ZP/341/66/PN/GNR/05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wyceny gruntów zabudowanych budynkami i niezabudowanych, działek do ustalenia opłat adiacenckich  związanych z budową infrastruktury technicznej i podziałami oraz wycen lokali komunalnych na rzecz Gminy w roku 2006.

2006-01-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 982/26/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  nr ZP/341/01/PN/GNR/06 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wyceny gruntów do obliczenia opłat planistycznych w roku 2006.

2006-01-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 983/27/2006 z dnia 27 stycznia 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/65/PN/WSO/05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia samoczynnie rejestrującego przekroczenie dozwolonej prędkości wraz z masztem.

2006-01-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 976/20/2006 z dnia 18 stycznia 2006 roku

w sprawie przyznania Nagród Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz miasta w roku 2005.

2006-01-25 00:00:00