Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIII/704/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLVII/644/2018 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 24 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2018-10-01 13:07:59
Uchwała Nr LIII/703/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r., dla strefy D18.U1
w rejonie ul. Zbychowskiej.

2018-10-01 12:44:23
Uchwała Nr LIII/702/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/575/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie
przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXIV/232/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016r. dla stref
3.MN/U, 4.KDW i fragmentu strefy 44.KDW w rejonie ul. Torfowej.

2018-10-01 12:43:36
Uchwała Nr LIII/701/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.

2018-10-03 16:27:00
Uchwała Nr LIII/700/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic Towarowej, Kapitańskiej, Komandorskiej i płk. Dąbka w Rumi.

2018-10-01 12:41:50
Uchwała Nr LIII/699/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2018 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLII/547/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2018 – 2032.

2018-10-01 12:41:12
Uchwała Nr LIII/698/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2018 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 rok.

2018-10-01 12:40:16
Uchwała Nr LIII/697/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2018 roku

zmieniająca uchwałę Nr LIV/612/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały Nr X/89/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie
ustalenia Statutu Miasta Rumi

2018-10-01 12:38:41
UCHWAŁA NR LII/696/2018 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Sabata.

2018-09-14 15:56:03
Uchwała Nr LII/695/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 10 września 2018 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLII/547/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2018 – 2032.

2018-09-17 09:35:37