Memorandum informacyjne dotyczące postępowania o PPP - przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja nowego ratusza w Rumi w ramach centrum miasta”. 

 

Memorandum informacyjne dotyczące postępowania o PPP - przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja nowego ratusza w Rumi w ramach centrum miasta”.

 

Ingenis Sp. z o.o. działając na zlecenie Gminy Miejskiej Rumia prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące możliwości realizacji Przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja nowego ratusza w Rumi w ramach centrum miasta”.

 

Z uwagi na fakt, iż Gmina Miejska Rumia zainteresowana jest wypracowaniem optymalnej struktury realizacji w/w Przedsięwzięcia, która odpowiadać będzie także potencjalnym partnerom prywatnym, przekazujemy Państwu niniejsze Memorandum oraz Ankietę w celu poznania Państwa stanowiska. Ponadto informujemy, iż Przedsięwzięcie, co do zakresu rzeczowego, jak i założeń finansowych nie jest ostateczne i może ulec zmianie w wyniku Państwa uwag i wskazówek oraz dalszych prac analitycznych i negocjacji przeprowadzanych w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 

Memorandum Informacyjne – pobierz;

Kwestionariusz (partner prywatny) – pobierz;

Kwestionariusz (instytucje finansowe) – pobierz.

 

Prosimy o uzupełnienie właściwego kwestionariusza i odesłanie dokumentu na adres l.strugala@ingenis.pl do dnia 23 lipca 2018 r.

 

Państwa odpowiedzi nie będą traktowane, jako ostateczne stanowisko firmy, ale jako informacje handlowe z zastrzeżeniem ich poufności i zostaną wykorzystane wyłącznie na cele niniejszych konsultacji rynkowych. Właściwy wybór partnera prywatnego nastąpi w kolejnym etapie wdrażania Przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod nr +48  501 597 816 lub adresem e-mail: l.strugala@ingenis.pl

 

Załączniki

Załącznik nr 2 - Zagospodarowanie terenu Sobieskiego wariant II.pdf

Data: 2018-06-25 13:33:45 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 - Zagospodarowanie terenu Sobieskiego wariant I.pdf

Data: 2018-06-25 13:33:45 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

7.06 Ankieta Banki.DOCX

Data: 2018-06-25 13:33:45 Rozmiar: 276.3k Format: .DOCX Pobierz

7.06 Ankieta Partnerzy Rumia.DOCX

Data: 2018-06-25 13:33:45 Rozmiar: 277.2k Format: .DOCX Pobierz

Memorandum Informacyjne Rumia_czerwiec 2018.DOCX

Data: 2018-06-25 13:33:45 Rozmiar: 7.43M Format: .DOCX Pobierz

Załącznik nr 1 - Zagospodarowanie terenu Starowiejska.pdf

Data: 2018-06-25 13:33:45 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 724
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Klawiter-Piwowarski
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Klawiter-Piwowarski
Czas wytworzenia: 2018-06-25 13:33:45
Czas publikacji: 2018-07-16 10:11:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak