Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 26/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku

zmieniające Zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.
2007-01-15 11:36:00
Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi

2007-01-08 11:01:00
Zarządzenie Nr 20/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej dla potrzeb Urzędu Miasta Rumi.
2007-01-02 14:15:00
Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 22 grudnia 2006 roku

zmieniające Zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.
2007-01-02 13:07:00
Zarządzenie Nr 21/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

zmieniające Zarządzenie nr 959/3/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.
2007-01-02 13:02:00
Zarządzenie Nr 24/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej
2006-12-28 11:20:00
Zarządzenie Nr 19/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/05/ZOC/FB/06 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na kompleksowe ubezpieczenie obiektów i majątku Gminy Miejskiej Rumi w latach 2007-2008.

2006-12-28 11:13:00
Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Sienkiewicza 30 w Rumi ( przetarg 2).

2006-12-28 11:11:00
Zarządzenie Nr 17/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie przeprowadzenia inwenatryzacji składników majątkowych
2006-12-28 10:57:00
Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/69/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Starowiejskiej w Rumi - przetarg 2.
2006-12-28 10:53:00