Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVI/628/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2018-04-30 12:31:09
Uchwała Nr XLVI/627/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie podziału Gminy Miejskiej Rumia na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib

2018-04-30 12:30:22
Uchwała Nr XLVI/626/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2018-04-30 12:29:39
Uchwała Nr XLVI/625/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” w Kwidzynie dotyczącego zaopiniowania uchwały Nr XLV/602/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie projektu zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/411/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2018-04-30 12:28:50
Uchwała Nr XLVI/624/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego.

2018-04-30 12:28:01
Uchwała Nr XLVI/623/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego.

2018-04-30 12:27:16
Uchwała Nr XLVI/622/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2018-04-30 12:26:28
Uchwała Nr XLVI/621/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2018-04-30 12:10:17
Uchwała Nr XLVI/620/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

2018-04-30 12:09:42
Uchwała Nr XLVI/619/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni celem podwyższenia kapitału zakładowego.

2018-04-30 12:08:59