Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY POMORSKIEGO DOT. UCHWAŁY NR XXXIX/511/2017 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 28 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarownaia przezennego miasta Rumi , uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/362/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku dla strefy A.8. MN, U1

2017-11-02 15:08:43
Uchwała Nr XXXIX/518/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Rumi przy ul. Starowiejskiej.

2017-10-04 12:03:29
Uchwała Nr XXXIX/519/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2017-10-04 12:03:20
Uchwała Nr XXXIX/517/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości zabudowanej,
położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego 16.

2017-10-04 12:01:51
Uchwała Nr XXXIX/515/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

2017-10-04 12:01:00
Uchwała Nr XXXIX/516/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Rumi w rejonie ul. Kościelnej

2017-10-04 12:00:44
Uchwała Nr XXXIX/512/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr LV/620/2014 z dnia 25 września 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi pomiędzy ulicami
Dąbrowskiego i Gdańską, zmienionej uchwałą Nr XXXV/444/2017 z dnia 25 maja 2017r.

2017-10-04 12:00:30
Uchwała Nr XXXIX/514/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym na
wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę
Miejską Rumia

2017-10-04 12:00:16
Uchwała Nr XXXIX/513/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rumi w rejonie pomiędzy ul. Sobieskiego, terenami kolejowymi i granicą z miastem Gdynia.

2017-10-04 11:58:48
Uchwała Nr XXXIX/511/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/362/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dla strefy
A8.MN,U1.

2017-10-04 11:58:17