Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1368/409/2017 z dnia 11 września 2017 roku

w sprawie powołania pełnomocnika Gminy Miejskiej Rumia ds. Projektu pn. "Rozwój systemu gospodarowania wodami  opadowymi na terenie Rumi"

2018-06-07 10:53:49
Zarządzenie Nr 1375/416/2017 z dnia 12 września 2017 roku

zmieniające zarządzenie Nr 1067/109/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Rumia

2018-03-22 09:17:20
Zarządzenie Nr 1389/430/2017 z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2017 roku.

2018-03-21 13:48:37
Zarządzenie Nr 1376/417/2017 z dnia 13 września 2017 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora „Słonecznej Jedynki” przedszkola nr 1 oraz udzielenia pełnomocnictwa 

2017-12-01 12:59:25
Zarządzenie Nr 1401/442/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w formie bezprzetargowej, na rzecz najemcy tego lokalu.  

2017-12-01 12:41:00
Zarządzenie Nr 1392/433/2017 z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.

2017-12-01 12:37:15
Zarządzenie Nr 1365/406/2017 z dnia 8 września 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej

2017-12-01 12:17:47
Zarządzenie Nr 1391/432/2017 z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Ceynowy.

 

2017-12-01 12:07:07
Zarządzenie Nr 1404/445/2017 z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: „Przebudowa ul. Gdańskiej i Wrocławskiej w Rumi w zakresie zatok autobusowych, chodników i ścieżki rowerowej”

2017-11-14 11:34:55
Zarządzenie Nr 1390/431/2017 z dnia 21 września 2017 roku

2017-11-14 11:15:03