Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1194/236/2017 z dnia 29 maja 2017 roku

2017-09-12 09:00:21
Zarządzenie Nr 1189/231/2017 z dnia 22 maja 2017 roku

2017-09-12 08:39:28
Zarządzenie Nr 1191/233/2017 z dnia 22 maja 2017 roku

2017-09-12 08:33:01
Zarządzenie Nr 1193/235/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

2017-08-10 12:37:40
Zarządzenie Nr 1197/239/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2017 roku.

2017-07-25 09:59:10
Zarządzenie Nr 1184/226/2017 z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2017 roku

2017-07-25 09:54:16
Zarządzenie Nr 1187/229/2017 z dnia 19 maja 2017 roku

zmieniające zarządzenie Nr 1059/101/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Konkursu pn.: „Opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”

2017-07-18 07:57:05
Zarządzenie Nr 1190/232/2017 z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Pociąg do edukacji - podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0090/15-00 w podziale na 4 części”

 

2017-07-18 07:51:19
Zarządzenie Nr 1166/208/2017 z dnia 4 maja 2017 roku

2017-07-17 14:23:34
Zarządzenie Nr 1192/234/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny, oraz wykonaniem instalacji elektrycznej od rozdzielnicy głównej do pom. węzła w 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kombatantów 4, 13, 15 , ul. Zakole 2, 8 i 11 i ul. Młyńskiej 1 w Rumi w podziale na 7 części”.

2017-07-17 13:34:37