Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 847/393/2016 z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. rewitalizcji

2016-12-12 12:51:22
Zarządzenie Nr 840/386/2016 z dnia 8 września 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

2016-12-12 11:50:48
Zarządzenie Nr 839/385/2016 z dnia 8 września 2016 roku

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

2016-12-12 11:47:50
Zarządzenie Nr 836/382/2016/A a dnia 8 września 2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Agnieszcze Rodak do podpisywania dokumentów związanych z projektem pn. "Pociąg do edukacji-podniesienie  jakości edukacji poprzez wrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji  nauczycieli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010 Oś priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.2 Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

2016-12-12 11:33:24
Zarządzenie Nr 851/397/2016 z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ulic na terenie miasta Rumi w podziale na 2 części”.  

2016-12-12 09:49:38
Zarządzenie Nr 849/395/2016/A z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg i innych terenów gminnych położonych na terenie Miasta Rumi w podziale na 3 części”

2016-12-12 09:44:02
Zarządzenie Nr 847/393/2016/A z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Rumi”.

2016-12-12 09:36:38
Zarządzenie Nr 836/382/2016 z dnia 8 września 2016 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont kondygnacji „0” w budynku Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.

 

2016-12-12 09:25:38
Zarządzenie Nr 830/376/2016 z dnia 6 września 2016 roku

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Miejskiej Rumia

2016-12-05 14:48:41
Zarządzenie Nr 852/398/2016 z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi.

2016-11-02 12:59:33