OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
 

  

 Numer planu

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ lub tytuł uchwały

Uchwała

Rady Miejskiej Rumi  Nr

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Załącznik graficzny/ rysunek  planu

Zmiany  miejscowych planów

Uchwała Rady Miejskiej Rumi  Nr

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Załącznik graficzny/ rysunek

007.

Dla fragmentów dz. nr 20/2, 20/3, 21/1, 22/1 obr.23 ul. GÓRNICZA

LV/570/98 z 18.06.1998r

Nr 85 z 15.12.1998r. poz.432

-pobierz (1.4 MB)

-pobierz (853.8 KB)

 

 

 

008.

Dla dz. nr 254/4, 255, 256, 257, 266, 267, 288, 289, 290 i fragmentów dz. nr 268, 286, 287 obr. 17 ul. DĄBROWSKIEGO, KRAKOWSKA, LUBELSKA

LV/575/98 z 18.06.1998r.

Nr 85 z 15.12.1998r. poz.433

-pobierz (1.5 MB)

-pobierz (411.6 KB)

 

   Wyrok - mpzp unieważniony na części obszaru

 

 

009.

Dla dz. nr 9/2, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 255, 256, 257, 258, 259, 260 obr. 20 ul.          SOBIESKIEGO

LV/579/98 z 18.06.1998r.

Nr 2 z 08.01.1999r. poz.4

-pobierz (1.4 MB)

 

-pobierz (1.2 MB)

 

 

 

 

012.

Dla dz. nr 90/1 obr.16 ul. KATOWICKA

LV/571/98 z 18.06.1998r.

Nr 10 z  22.02.1999r. poz.33

-pobierz (1018.7 KB)

 

-pobierz (724.5 KB)

XX/275/2012 z 23.02.2012r.

 

z 13.03.2012r.,

poz. 1017

-pobierz (306.1 KB)

 

013.

Dla działek nr 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262/2, 263/4, 254/2, 253/2 obr. 18 ul. DĄBROWSKIEGO, PIŁSUDSKIEGO,  ŚWIĘTOJAŃSKA

LV/577/98 z 18.06.1998r.

Nr 58 z 10.06.1999r. poz. 301

-pobierz (382.6 KB)

 

 

Nr XXXI/507/2010 z 24.06.2010r.

Nr 94 z 13.07.2010 poz. 1824

-pobierz (2.1 MB)

-pobierz (1.6 MB)

016.

Dla realizacji CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWEGO

XL/587/2001 z 25.10.2001r.

Nr 7 z 31.01.2002 roku poz. 99

-pobierz


 (6.5 MB)

-pobierz (6.5 MB)

XIX/139/2007 z 29.11.2007r.

 

Nr 23 z 27.03.2008 poz. 648

-pobierz (3.4 MB)

 

018.

Dla terenów przemysłowo składowych pomiędzy “DROGĄ CZERWONĄ”,ul. I DYWIZJI  WOJSKA POLSKIEGO i granicami miasta

LIII/532/98 z 28.05.1998r.

Nr 36 z 29.03.2000r. poz. 219

-pobierz (11.6 MB)

-pobierz (239.8 KB)

 

 

 

022.

Dla dz. nr 331/5, 332/2, 333 obr. 19 przy ul. GÓRNICZEJ, dla dz. nr 334/2, 335, 336 obr.19 przy ul. STALOWEJ, dla dz. nr 347, 348, 349 obr. 19 przy ul. HUTNICZEJ

XVI/143/99 z 28.10.1999r.

Nr 61 z 23.06.2000r. poz. 378

-pobierz (996.7 KB)

-pobierz (722.7 KB)

 

 

 

025.

Dla układu komunikacyjnego ulic TOWAROWEJ i CEGIELNIANEJ

 

LV/568/98 z 18.06.1998r.

Nr 12 z14.02.2001r., poz. 90

-pobierz (924.9 KB)

-pobierz (3 MB)

 

 

 

027.

Dla dz. nr 242/43, 242/44, 242/45, 242/19 obr. 17 przy ul. DĄBROWSKIEGO

 

 

LV/580/98 z 18.06.1998r.

Nr 12 z 14.02.2001r., poz. 92

-pobierz (2 MB)

-pobierz (816.2 KB)

XX/275/2012 z 23.02.2012r.

 

z 13.03.2012r.,

poz. 1017

-pobierz (306.1 KB)

 

028.

Dla fragmentu osiedla mieszkaniowego LOTNISKO w rejonie ulicy RÓŻANEJ

 

XXXIII/347/2001 z 29.03.2001r.

Nr 51 z 19.06.2001r., poz. 569

-pobierz (2.4 MB)

-pobierz (28.2 MB)

 

 

 

031.

Dla gazociągu wysokiego ciśnienia

XXXVII/390/2001 z 30.08.2001r

Nr 77 z 5.10.2001r., poz. 943

-pobierz (2.3 MB)

-pobierz (2.8 MB)

 

 

 

032.

Dla obszaru oznaczonego w planie symbolem E4 UR

XXXVII/389/2001 z 30.08.2001r

Nr 79 z 11.10.2001r., poz. 984

-pobierz (1.8 MB)

-pobierz (194.3 KB)

 

 

 

034.

Dla dz. nr 175, 178 obręb 21 przy ul. MŁYŃSKIEJ

LI/719/2002 z 26.09.2002 r

Nr 28 z 24.02.2003r., poz. 297

-pobierz (2.2 MB)

-pobierz (5.8 MB)

 

 

 

036.

Dla układu komunikacyjnego ulic Gdańskiej i Kosynierów

XIV/146/2003 z 25.09.2003r

Nr 154 z 09.12.2003r.,

poz. 2757

-pobierz (5.8 MB)

-pobierz (2.4 MB)

-pobierz (1.9 MB)

 

 

 

038.

 

Dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, Towarową i Pułkownika Dąbka, do granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i gminą Reda

 

XL/425/2005 z  25.08.2005r.

 

Nr  100  z dnia   21.10.2005r.

poz.. 2054

-pobierz (2.5 MB)

 

-pobierz (13.2 MB)

 

XVII/118/2007 z  27.09.2007r.

 

Nr 4 z 21.01.2008 poz. 116

-pobierz (2.2 MB)

 

041.

Dla Terenów Rolnych

XLV/465/2005 z dnia 22 grudnia 2005r.

Nr 20 z 23.02.2006r.

poz.365.

-pobierz (4.6 MB)

-pobierz (1.7 MB)

 

 

 

042.

Dla Zagórskiej Strugi

XLIX/521/2006

Nr 71 z 6.07.2006r. poz.1492

-pobierz (2.3 MB)

-pobierz (4.6 MB)

 

 

 

043.

RUGAR

LI/536/06 z 22.06.2006r.

Nr 108 z 27.10.2006r.

poz.2214

-pobierz (5.9 MB)

-pobierz (2.8 MB)

 

 

 

049.

POLNA

LVII/388/2009 z  27.08.2009r.

Nr 132 z 29.09.2009 poz. 2497

-pobierz (848.4 KB)

-pobierz (9.1 MB)

XX/275/2012 z 23.02.2012r.

 

z 13.03.2012r.,

poz. 1017

-pobierz (306.1 KB)

 

053.

Dla terenu w rejonie  ulic  Lubelskiej, Poznańskiej i Marynarskiej

LXXXVIII/553/2010 z 28.10.2010r.

Nr 165, z 24.12.2010r.

poz. 3374

-pobierz (4.8 MB)

-pobierz (1.9 MB)

 

 

 

054.

 

Dla części dzielnicy Szmelta

 

V/38/2011 z 27.01.2011r.

 

Nr 28, z 11.03.2011r. poz. 645

-pobierz (64.9 MB)

 

-pobierz (6.2 MB)

 

XX/274/2012 z 23.02.2012r.

 

z 13.03.2012r.,

poz. 1016

-pobierz (791.5 KB)

 

XLII/553/2017 z 14.12.2017r.

z 19.01.2018r.

poz. 235

-pobierz

- pobierz

XLVII/629/2018 z 24.05.2018r.

z 2.07.2018r.

poz. 2640

-pobierz

- pobierz

055.

 

„Janowo”

 

VI/56/2011 z  24.02.2011 r.

 

Nr 36, z 4.04.2011r. poz. 827

-pobierz (19.3 MB)

 

-pobierz (19.8 MB)

 

XLIX/543/2014 z 27.03.2014 r.

 

z 28.04.2014r.

poz. 1725

-pobierz (1.1 MB)

-pobierz (1.3 MB)

XXXVIII/489/2017 z 31.08.2017 r.

z 17.10.2017r.

poz. 3556

-pobierz

-pobierz

056.

Dla układu komunikacyjnego ulicy Dębogórskiej

VI/57/2011 z  24.02.2011 r.

Nr 35, z 31.03.2011r. poz. 807

-pobierz (7.2 MB)

-pobierz (4.3 MB)

 

 

 

057.

Dla obszaru zwanego „Wzgórze Markowca”

VI/58/2011 z  24.02.2011r.

Nr 35, z 31.03.2011r. poz. 808

-pobierz

-pobierz (1.8 MB)

 II/24/2018 z 13.12.2018r.

z 25.01.2019r. 

poz. 493

-pobierz

 

058.

Dla obszaru zwanego „Ceynowy”

VII/66/2011 z  31.03.2011r.

Nr 55, z 13.05.2011r. poz. 1259

-pobierz (8.9 MB)

-pobierz (4.6 MB)

 L/686/2018
z 27.08.2018r.

 z 10.10.2018r.

poz. 3823

-pobierz (853.3 KB)

 -pobierz (853.3 KB)

060.

 

Na obszarze położonym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z TPK
BIAŁA RZEKA I

 

VIII/80/2011 z  28.04.2011r.

 

Nr 65, z 31.05.2011r. poz. 1444

-pobierz (31.2 MB)

 

-pobierz (11.8 MB)

 

XXXIV/417/2013 z 25.04.2013r.

 

 

 

z 28.05.2013r.,

poz. 2272

-pobierz (853.3 KB)

-pobierz (182.4 KB)

 

 

VII/54/2015 z       26.03.2015

z dn. 22.04.2015r.     poz, 1371

Pobierz (897.4 KB)

 Pobierz (2 MB)

061.

Dla określenia trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia ze strefami ochronnymi oraz stacją redukcyjno-pomiarową gazu

IX/111/2011 z 26.05.2011r.

Nr 76, z 24.06.2011r. poz. 1603

-pobierz (5.1 MB)

-pobierz (703 KB)

 

 

 

062.

Dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kamiennej

IX/112/2011 z 26.05.2011r.

Nr 76, z 24.06.2011r. poz. 1604

-pobierz (2 MB)

 

-pobierz (840.2 KB)

 

 

 

063.

 

Dla obszaru położonego w Rumi zwanego Stara Rumia

 

XI/158/2011 z 25.08.2011r.

 

Nr 131, z 14.10.2011r.

poz. 2603

-pobierz (44 MB)

 

-pobierz (10.8 MB)

 

Wyrok - mpzp unieważniony na części obszaru

 

 z 23.08.2016r., poz.3028

- pobierz

 - pobierz

z 18.05.2017r.

-poz. 1851

-pobierz

 -pobierz

064.

W rejonie ulicy GDAŃSKIEJ,  3-GO MAJA i ŁUŻYCKIEJ

XIV/213/2011 z 27.10.2011r.

Nr 173 z 22.12.2011r., poz. 4021

-pobierz (6.8 MB)

-pobierz (1.3 MB)

 

 

 

065.

PIERZEJA DĄBROWSKIEGO

XIV/214/2011 z 27.10.2011r.

Nr 173 z 22.12.2011r., poz. 4022

-pobierz (8 MB)

-pobierz (2.8 MB)

 

 

 

068.

Dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej

XXI/280/2012 z 29.03.2012r.

z 23.05.2012r.,

poz. 1840

-pobierz (1.3 MB)

-pobierz (18 MB)

LII/568/2014 z 29.05.2014r.

 

z 18.06.2014r.,

 poz. 2211

-pobierz (382.1 KB)

-pobierz (1.6 MB)

069.

Dla obszaru zwanego Jeziorna

XXVI/335/2012 z 27.09.2012r.

z 02.11.2012r.,

poz. 3423

-pobierz (1 MB)

-pobierz (1.2 MB)

 

 

 

071.

 

BIAŁA RZEKA II

 

XXIX/362/2012 z 29.11.2012r.

 

z 10.01.2013r.,

poz. 259

-pobierz (1.5 MB)

 

-pobierz (4.8 MB)

 

 XLII/554/2017 z 14.12.2017r.

 z 25.01.2018r.

poz. 302

- pobierz

 - pobierz

LIII/700/2018 z 27.09.2018r.

 z 23.11.2018r.

poz. 4601

- pobierz

 - pobierz

077.

Dla drogi ze wsi Zbychowo do miasta Redy

XXIV/233/2016 z 19.05.2016r.

z 08.06.2016r.,

poz. 2126

- pobierz

 -pobierz      
 078.  Dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską  XXIV/231/2016 z 19.05.2016r.

z 27.06.2016r.,

poz. 2306

- pobierz
 -pobierz      
 079.  Dla obszaru położonego w rejonie ul. Partyzantów  XXIV/232/2016 z 19.05.2016r.

z 29.06.2016r.,

poz. 2330

- pobierz

 -pobierz      
080. Dla obszaru zwanego Stara Rumia XXV/247/2016 z 30.06.2016r.

z 23.08.2016r., poz.3028

-pobierz

 

-pobierz

 L/687/2018
z 27 sierpnia 2018r.

 

 z 10.10.2018r.

- poz. 3824

-pobierz

 -pobierz
 II/25/2018            z 13 grudnia 2018r.

z 17.01.2019r.

- poz. 324

-pobierz

 -pobierz
081.

 Dla obszaru fragmentu węzła integracyjnego

XXVIII/293/2016 z 29.09.2016r.

z 9.12.2016r.,      poz.4348

-pobierz

-pobierz      
082. Dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską
z rozstrzygnięciem
XXX/339/2016 z 24.11.2016r.

z 11.01.2017r.,      poz.122

-pobierz

-rozstrzygnięcie

-pobierz      
083. Dla obszaru zwanego Centrum XXX/337/2016 z 24.11.2016r.

z 03.01.2017r.

poz. 18

-pobierz

-pobierz      
084. Dla obszaru w rejonie ul. Św. Józefa  XXXI/354/2016 z 15.12.2016r.

z 20.01.2017r.

-poz. 266

-pobierz

-pobierz      
085. Dla obszaru pomiędzy ul. IDWP, OPAT, granicą obrębu nr 4 i północną granicą miasta  XXX/338/2016 z 24.11.2016r.

z 24.01.2017r.

-poz. 291

-pobierz

-pobierz      
086. Dla obszaru zwanego Stara Rumia - fragment przy Zagórskiej Strudze XXXIII/413/2017 z 30.03.2017r.

z 18.05.2017r.

-poz. 1851

-pobierz

-pobierz      
087.

Dla obszaru pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Dokerów, Stoczniowców
z rozstrzygnięciem

XXXIII/412/2017 z 30.03.2017r.

z 09.06.2017r.

- poz. 2264

-pobierz

-rozstrzygnięcie

-pobierz      
088.

Dla obszaru położonego w Rumi ograniczonego od północy i wschodu granicami miasta oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego i planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.

XXXVI/469/2017 z 29.06.2017r.

z 31.07.2017r.

-
poz. 2875

-
pobierz

-pobierz      
090. Dla obszaru w rejonie ul. Działkowców XLII/552/2017 z 14.12.2017r.

z 25.01.2018r.

- poz. 301

- pobierz

-pobierz      
093. Dla obszaru w  obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP I XLV/595/2018 z 29.03.2018 r.

z 30.04.2018r.

- poz. 1726

- pobierz

- pobierz      
095.

Dla obszaru w rejonie ul. Sobieskiego

XLVIII/658/2018 z 28.06.2018r.

z 01.08.2018r.

-poz. 3119

-pobierz

-pobierz      
096. Dla obszaru w rejonie ul. Hodowlanej XLVIII/659/2018 z 28.06.2018r.

z 01.08.2018r.

-poz. 3121

-pobierz

 -pobierz      
 097.  Dla obszaru w rejonie ul. Krakowskiej XLVIII/661/2018 z 28.06.2018r.

z 03.08.2018r.

-poz. 3162

-pobierz

 -pobierz      
098. Dla obszaru w rejonie ul. Mickiewicza, Derdowskiego XLVIII/657/2018 z 28.06.2018r.

z 20.08.2018r.,

-poz. 3332

-pobierz

-pobierz      
099.

Dla obszaru w rejonie ul. Sobieskiego i ul. 3-go Maja – I etap

XLVIII/660/2018 z 28.06.2018r.

 z 20.08.2018r.,

-poz. 3333

-pobierz

 -pobierz      

100.

 

Dla obszaru położonego w Rumi, w rejonie „Góry Markowca” etap I                z rozstrzygnięciem

 

II/24/2018 z 13.12.2018r.

z 25.01.2019r.,

-poz. 493

-pobierz

-rozstrzygnięcie 

-pobierz      
 

Załączniki

rodziewiczowny_1068.tif

Data: 2016-01-13 12:29:14 Rozmiar: 871.31k Format: .tif Pobierz

zal.nr_1-rysunek_mpzp_szmelta_12.01.2011.pdf

Data: 2016-01-13 12:29:14 Rozmiar: 6.19M Format: .pdf Pobierz

dabrowskiego_stadion.tif

Data: 2016-01-13 12:29:14 Rozmiar: 612.79k Format: .tif Pobierz

koscielna_78.tif

Data: 2016-01-13 12:29:14 Rozmiar: 860.14k Format: .tif Pobierz

1.pdf

Data: 2016-01-13 12:29:14 Rozmiar: 421.02k Format: .pdf Pobierz

2.pdf

Data: 2016-01-13 12:29:14 Rozmiar: 560.89k Format: .pdf Pobierz

3.pdf

Data: 2016-01-13 12:29:14 Rozmiar: 537.96k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 24313
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Wenta
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Drozdowska
Czas wytworzenia: 2010-04-21 08:15:33
Czas publikacji: 2019-02-25 10:43:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak