Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVIII/309/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie powołania członka do Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi

2016-10-05 11:40:18
Uchwała Nr XXVIII/308/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi

2016-10-05 11:39:35
Uchwała Nr XXVIII/307/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2016-10-05 11:38:59
Uchwała Nr XXVIII/306/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2016-10-05 11:38:27
Uchwała Nr XXVIII/305/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2016-10-05 11:37:57
Uchwała Nr XXVIII/304/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/276/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2016-10-05 11:37:24
Uchwała Nr XXVIII/303/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Miejskiej Rumia.

2016-10-05 11:36:24
Uchwała Nr XXVIII/302/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Sabata.

2016-10-05 11:35:50
Uchwała Nr XXVIII/301/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-10-05 11:35:13
Uchwała Nr XXVIII/300/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-10-05 11:34:09