Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXV/263/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027.

2016-07-05 15:39:03
Uchwała Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Rumi na 2016 rok.

2016-07-05 15:38:29
Uchwała Nr XXV/261/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2016-07-05 15:37:59
Uchwała Nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi za 2015 rok

2016-07-05 15:37:26
Uchwała Nr XXV/259/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Rumi wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2015 rok

2016-07-05 15:36:33
Uchwała Nr XXV/258/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi

2016-07-05 15:28:36
Uchwała Nr XXV/257/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-07-05 15:28:01
Uchwała Nr XXV/256/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-07-05 15:27:32
Uchwała Nr XXV/255/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-07-05 15:26:50
Uchwała Nr XXV/254/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-07-05 15:26:18