Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku

2016-04-06 15:55:42
Uchwała Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika

2016-04-06 15:55:08
Uchwała Nr XXII/217/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmiany nazwy ulicy Nowotki na terenie miasta Rumi

2016-04-06 15:54:39
Uchwała Nr XXII/216/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Dolina Logistyczna w
dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju
transportu.

2016-04-06 15:53:13
Uchwała Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2016

2016-04-06 15:52:24
Uchwała Nr XXII/214/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

2016-04-06 15:51:54
Uchwała Nr XXII/213/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Różanej.

2016-04-06 15:51:27
Uchwała Nr XXII/212/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Rumi w rejonie „Góry Markowca”.

2016-04-06 15:50:57
Uchwała Nr XXII/209/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Rumi na 2016 rok.

2016-04-06 15:50:17
Uchwała Nr XXII/210/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2016 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027.

2016-04-06 15:49:39