Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 548/94/2016/A z dnia 24 lutego 2016 roku

2017-03-03 11:46:27
Zarządzenie Nr 517/63/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie miasta Rumi

2016-05-11 12:02:55
Zarządzenie Nr 528/74/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Zielona Wyspa- rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakosci srodowiska miejskiego", konkurs dla działania 2.5 Poprawa jakości srodowiska miejskiego w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2016-03-07 16:21:38
Zarządzenie Nr 536/82/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 654/338/2012 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia cen, opłat i stawek bazowych za korzystanie z miejskich obiektów sportowych oraz urządzeń wraz z cennikiem usług hotelowych.

2016-03-07 15:59:02
Zarządzenie Nr 534/80/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi.

2016-03-07 15:52:35
Zarządzenie Nr 531/76/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku

 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi

2016-03-07 15:07:21
Zarządzenie Nr 523/69/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku

w sprawie procedur kontroli finansowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowychi instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Rumi.

2016-03-07 14:31:41
Zarządzenie Nr 501/47/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku

w sprawie uchylenia Zarzadzenie Nr 445/420/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie naboru na partnera wspólnej realizacji projektu "Pociąg do edukacji - wzrost poziomu kluczowych kompetencji wśród uczniów" oraz Zarządzenia Nr 485/31/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie powołania i pracy komisji konkursowej w zakresie wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" RPOWP na lata 2014-2010

 

2016-03-03 11:04:27
Zarządzenie Nr 511/57/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia

2016-03-03 10:57:31
Zarządzenie Nr 512/58/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-03-03 10:54:53