Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 498/44/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku

Zarzadzenie Nr 498/44/2016 z dnia

2016-06-07 14:09:58
Zarządzenie Nr 485/31/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania oraz pracy Komisji Konkursowej w zakresie wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

2016-03-07 16:13:46
Zarządzenie Nr 483/29/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w formie bezprzetargowej, na rzecz najemcy tego lokalu.  

2016-03-03 11:20:33
Zarządzenie Nr 484/30/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.

2016-03-03 11:16:05
Zarządzenie Nr 457/3/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych

2016-03-03 11:12:19
Zarządzenie Nr 492/38/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

2016-03-03 11:08:02
Zarządzenie Nr 459/5/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2016 rok.

2016-03-03 09:25:15
Zarządzenie Nr 496/442/2016 dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę fabrycznie nowych trzech samochodów osobowo-dostawczych na potrzeby Straży Miejskiej w Rumi.  

2016-03-03 08:45:25
Zarządzenie Nr 495/441/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na układaniu płyt drogowych typu YOMB na drogach gruntowych Miasta Rumi w roku 2016

2016-03-01 11:24:18
Zarządzenie Nr 476/22/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w formie bezprzetargowej, na rzecz najemcy tego lokalu.  

2016-02-04 15:22:34