Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 438/413/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

2016-01-14 13:32:10
Zarządzenie Nr 453/428/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2016 r.

2016-01-14 13:24:54
Zarządzenie Nr 449/424/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.32.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni miejskiej w parkach, na skwerach, rondach, terenach zielonych i zieleńcach w Rumi w latach 2016 - 2017.

2016-01-14 12:50:05
Zarządzenie Nr 450/425/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.34.2015 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przesył sygnału  wizyjnego z kamer miejskiego monitoringu wizyjnego do Centrów Dozoru Wizyjnego w Rumi w 2016 roku.

2016-01-14 12:44:25
Zarządzenie Nr 446/421/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w sektorze I i II i ich zagospodarowanie w miesiącu styczniu 2016 r.

2016-01-14 11:46:38
Zarządzenie Nr 451/426/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Rumi w 2016 roku

2016-01-14 11:24:03
Zarządzenie Nr 448/423/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „z wolnej ręki” na świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2016 roku

2016-01-14 11:19:56
Zarządzenie Nr 454/429/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2015 rok.

2016-01-14 11:14:44
Zarządzenie Nr 439/414/2015 z dnia 15 grudnia 2015 rokiu

 

zmieniające Zarządzenie Nr 1032/82/2014 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 11 kwietnia 2014 roku sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Rumia.

2016-01-14 11:11:23
Zarządzenie Nr 452/427/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi

2016-01-14 09:01:34