Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVIII/171/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych wraz z udziałem w części gruntu na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy w Rumi, z zastosowaniem bonifikaty.

2015-12-21 11:53:10
Uchwała Nr XVIII/170/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i kapitału zapasowego PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego.

2015-12-21 11:52:43
Uchwała Nr XVIII/169/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-12-21 11:51:52
Uchwała Nr XVIII/168/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-12-21 11:51:16
Uchwała Nr XVIII/167/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-12-21 11:49:21
Uchwała Nr XVIII/166/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Kalinowej.

2015-12-21 11:48:33
Uchwała Nr XVIII/165/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej.

2015-12-21 11:47:55
Uchwała Nr XVIII/164/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2016

2015-12-21 11:46:38
Uchwała Nr XVIII/163/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „ Rumia – Bezpieczne Miasto” na rok 2016.

2015-12-21 11:45:25
Uchwała Nr XVIII/162/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2016 dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie.

2015-12-21 11:44:44