Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną Karoliną Rydzewską.

2015-11-02 16:29:19
Uchwała Nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Rumia.

2015-11-02 16:28:54
Uchwała Nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz Powiatu Wejherowskiego.

2015-11-02 16:28:18
Uchwała Nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-11-02 16:27:03
Uchwała Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-11-02 16:26:23
Uchwała Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy
zamieszkałych na terenie Miasta Rumi

2015-11-02 16:25:12
Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

2015-11-02 16:24:35
Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr X/79/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

2015-11-02 16:23:56
Uchwała Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia i udzielania z tego tytułu bonifikat.

2015-11-02 16:23:13
Uchwała Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/295/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

2015-11-02 16:21:42