Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX/201/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2000 roku

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Rumi nr LII/486/98 z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie przyznania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

2015-08-11 12:39:27
Uchwała Nr XX/200/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2000 roku

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr X/84/99 z dnia 29 kwietnia 1999r., w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-08-11 12:38:28
Uchwała Nr XX/199/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2000 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.

2015-08-11 12:37:17
Uchwała Nr XX/198/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2000 roku

w sprawie zmiany Statutu Miasta Rumi.

2015-08-11 12:36:27
Uchwała Nr XX/197/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2000 roku

zmieniająca uchwałę nr XVI/142/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1999 r. w sprawie procedury przygotowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

2015-08-11 12:35:30
Uchwała Nr XX/196/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2000 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

2015-08-11 12:34:12
Uchwała Nr XX/195/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2000 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2000 rok.

2015-08-11 12:33:29